V Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Polska Ludowa” 1944-1989.
Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek
Lublin, 9 maja 2020 r.

Szanowni Państwo!

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek to inicjatywa realizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Celem tego wydarzenia jest naukowa refleksja nad okresem w dziejach Polski, który potocznie nazywany jest „Polską Ludową”. Pojęcie „Polski Ludowej”, choć budzi pewne kontrowersje, ponieważ jego wprowadzenie przez władzę do dyskursu publicznego miało charakter propagandowy, zespaja terminologicznie w jedną całość okres 1944-1952 (Rzeczpospolita Polska) oraz 1952-1989 (Polska Rzeczpospolita Ludowa).

Konferencja „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek to przede wszystkim:

• wyjątkowe wydarzenie poświęcone naukowej refleksji nad funkcjonowaniem „Polski Ludowej”,
dla naukowców, doktorantów, studentów i pasjonatów,
• ciekawe wystąpienia zaproszonych Gości,
• prace badawcze i przeglądowe,
• publikacja pracy w formie rozdziału w monografii naukowej

Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego, ale przede wszystkim rzetelna, naukowa dyskusja dotycząca ponad czterdziestoletniego okresu w historii Polski od końca II Wojny Światowej, aż do grudnia 1989 r., kiedy to za sprawą uchwalenia zmiany Konstytucji PRL dokonano zmiany nazwy państwa na Rzeczpospolitą Polską. Był to akt symboliczny poprzedzony pierwszymi częściowo wolnymi wyborami w czerwcu 1989 r. Uważamy, że blisko 29 lat od tamtych wydarzeń należy pochylić się nie tylko nad polityczną historią „Polski Ludowej”, ale naukową dyskusję o tamtym okresie należy ująć w znacznie szersze ramy. Pozwoli to na głębsze zrozumienie funkcjonowania ówczesnego państwa, ale także przybliży życie zwykłych obywateli w tamtym ustroju.

 

Do udziału w naszej Konferencji zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, którzy chcieliby zaprezentować prace dotyczące historii „Polski Ludowej”. Do udziału zachęcamy przedstawicieli nauk:

• humanistycznych (historia i nauki pokrewne),
• społecznych (np. nauki prawne, politologia, socjologia).

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Interesuje nas zarówno problematyka związana z funkcjonowaniem władz państwowych, jak również życie codzienne obywateli „Polski Ludowej”. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak:

• funkcjonowanie aparatu państwowego,
• polityka gospodarcza,
• działania propagandowe (wymiar polityczny i społeczny),
• wymiar sprawiedliwości, tworzenie prawa,
• represje aparatu bezpieczeństwa,
• cenzura,
• polityka zagraniczna,
• siły zbrojne,
• władze państwowe a kościoły,
• elity władzy,
• partie polityczne,
• opór społeczny,
• życie kulturalne i rozrywka,
• zakłady pracy,
• edukacja.


Z poważaniem,
Organizatorzy


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz – Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tytuł wystąpienia: Polska Ludowa – problemy dyskusyjne

prof. dr hab. Romuald Turkowski – Zakład Historii XX wieku, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
Tytuł wystąpienia: Wschodnioeuropejski ruch ludowy w walce z sowieckim modelem społeczno-politycznym i gospodarczym w latach 1944-1948

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek. Abstrakty

Redakcja:
Barbara Wrzyszcz
Ewelina Chodźko
[link]


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizator

 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 
Facebook