VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Polska Ludowa” 1944-1989.
Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek odbyła się online 15 maja 2021 roku. W wydarzeniu wzięło udział około 25 uczestników reprezentujących 16 jednostek naukowych.

Celem spotkania była merytoryczna dyskusja na temat poruszającego okresu w dziejach kraju – „Polski Ludowej”. W akademickim gronie naukowców i pasjonatów historii mieliśmy okazję poruszyć tematy dotyczące życia codziennego ówczesnych polaków, polityki czy literatury.

W problematykę Konferencji wprowadziły nas wystąpienia Gości Honorowych:

  • dr. hab. Roberta Skobelskiego, prof. UZ – Instytut Historii, Uniwersytet Zielonogórski
  • Tytuł wystąpienia: Powiew demokracji. Kampania przed wyborami do Sejmu PRL z 1957 roku
  • dr. hab. Huberta Wilka, prof. IH PAN – Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Tytuł wystąpienia: W krzywym zwierciadle „Szpilek”. Peerelowska motoryzacja w rysunkach satyrycznych

  • dr. Andrzeja Szczepańskiego – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy

Tytuł wystąpienia: Ludność niemiecka w polityce etnicznej Polski Ludowej

  • dr. Dominika Flisiaka – autora książki pt.: „Działalność syjonistów-rewizjonistów w Polsce w latach 1944/1945-1950”

Tytuł wystąpienia: Ideologiczne założenie Syjonistyczno-Socjalistycznej Partii Robotniczej Poalej Syjon-Hitachdut w pierwszych latach powojennej Polski (1944/45-1949/50)

Komitet Naukowy:

dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ, Instytut Historii, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Hubert Wilk, prof. IH PAN, Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

dr Dominik Flisiak, autor książki pt.: „Działalność syjonistów-rewizjonistów w Polsce w latach 1944/1945-1950”

dr Łukasz Lewkowicz, Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Andrzej Szczepański, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy

Organizator:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL


Patronat Honorowy:

  • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
  • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
  • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
  • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
  • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Patronat Medialny:


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek. Abstrakty

Redakcja:
Barbara Wrzyszcz
Ewelina Chodźko
[link]


Organizator

 
 
Facebook