V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek była zaplanowana na 9 maja 2020 roku, jednak ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju została przełożona na 9 września 2020 roku. Konferencja odbyła się w REGUS-ie przy ul. Tomasza Zana 39A w Lublinie w formie stacjonarnej z możliwością uczestnictwa zdalnego (online). W Konferencji wzięło udział ponad 35 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Arrow
Arrow
Slider

 

Konferencję rozpoczęliśmy od wykładów Gości Honorowych:

 • dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Tytuł wystąpienia: Polska Ludowa – problemy dyskusyjne

 • dr Dominik Flisiak, Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Tytuł wystąpienia: Działalność syjonistów-rewizjonistów w pierwszych latach powojennej Polski (1944/1945-1950). Pytania, źródła, odpowiedzi.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy debatowali zarówno nad funkcjonowaniem ówczesnych władz państwowych, jak i życiem codziennym obywateli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

 

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Łukasz Jędrzejski, Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Dominik Flisiak, Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartosz Kaliski, Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
 • dr Łukasz Lewkowicz, Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Patryk Wasiak, Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
 • dr Hubert Wilk, Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS


Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

 

Patronat Medialny:

 • Portal internetowy historykon.pl,
 • Portal internetowy historia.org.pl,
 • Portal internetowy histmag.pl,
 • TV Student.
Facebook