Sprawozdanie z przebiegu IIOgólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polska Ludowa” 1944-1989
Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek

20 maja 2017 roku w Inkubatorze Przedsiębiorczości FRL w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek. W wydarzeniu wzięło udział około 25 uczestników reprezentujących 13 jednostek naukowych z całej Polski.
Konferencję otworzyła dyskusja pt. Dziedzictwo PRL-u oraz jego „cudowność”, podczas której uczestnicy debatowali nad rozmaitymi aspektami okresu „Polski Ludowej”, wskazując zarówno na jej pozytywy, jak i uwydatniając negatywne elementy ówczesnej rzeczywistości. Trwająca niemal godzinę wymiana zdań była znakomitym wprowadzeniem obecnych osób w poruszaną podczas obrad tematykę.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Dotyczyły przede wszystkim płaszczyzn: społecznej, politycznej oraz kulturalnej epoki PRL-u. Każdy z występujących miał okazję zaprezentować swoje prace w danej dziedzinie oraz przedstawić ich rezultaty.

Burzliwe obrady, w których uczestniczyli pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci pozwoliły dokonać rekapitulacji obecnego stanu badań nad polską historią powojenną, a także wprowadziły nowsze perspektywy badawcze tematu.

Komitet Naukowy Konferencji:
• Prof. dr hab. Ewa Maj – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• dr hab. Dariusz Magier, prof. nadzw. UPH – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
• dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski
• dr hab. Mirosław Szumiło – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Patronat Honorowy:
• Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Patronat Medialny:
• Historia Uważam Rze
• Historia.org.pl

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider
Facebook