Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz
Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Romuald Turkowski
Zakład Historii XX wieku, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
dr Łukasz Jędrzejski
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Bartosz Kaliski
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
dr Łukasz Lewkowicz
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Patryk Wasiak
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
dr Hubert Wilk
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Facebook