Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Ewa Maj
Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Marcin Kruszyński
Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Lublinie
dr Łukasz Lewkowicz
Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Patryk Wasiak
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
dr Hubert Wilk
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Facebook