11 maja 2019 r. w Centrum Analityczno Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek. W Konferencji uczestniczyło ponad 35 osób reprezentujących 20 jednostek naukowych z całej Polski. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele portali internetowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr. hab. Marcina Kruszyńskiego, prof. LAW (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej, Zakład Historii i Wychowania Patriotycznego LAW w Dęblinie) pt.: Inteligencja w Polsce robotniczo-chłopskiej czyli o warstwie społecznej spoza sojuszniczego układu (1944/45-1989)”.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy debatowali na takie tematy, jak m.in. polityka gospodarcza i zagraniczna, siły zbrojne, cenzura czy działania propagandowe w PRL-u. Konferencja pozwoliła głębiej zrozumieć funkcjonowanie ówczesnego państwa, a także przybliżyła życie zwykłych obywateli tamtejszego ustroju.
 

Arrow
Arrow
Slider

 
Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Ewa Maj, Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr hab. Marcin Kruszyński, prof. LAW, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Lublinie,
 • dr Łukasz Lewkowicz, Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr Patryk Wasiak, Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk,
 • dr Hubert Wilk, Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

 

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Patronat Medialny:

 • Portal internetowy historykon.pl,
 • Portal internetowy historia.org.pl,
 • Portal internetowy histmag.pl,
 • Polskie Radio Lublin.